Archiv článků

21.12.2015 13:00

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti BEIRA SE

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti BEIRA SE IČO: 29411165, se sídlem Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 983 („Společnost“) tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,...

—————

02.03.2015 14:00

Pozvánka na řádnou valnou hromadu - Stanstead Investments, a.s.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU   Představenstvo společnosti Stanstead Investments, a.s. IČO: 24279269 se sídlem Hostivařská 210/29, 10200 Praha 10 - Hostivař, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18100 („Společnost“)   tímto svolává řádnou valnou...

—————

20.06.2014 10:00

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU   Představenstvo společnosti Stanstead Investments, a.s. IČO: 24279269 se sídlem Hostivařská 210/29, 10200 Praha 10 - Hostivař, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18100 („Společnost“)   tímto svolává   řádnou...

—————

05.06.2014 10:30

Pozvánka na řádnou valnou hromadu REDSTONE CAPITAL, SE

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU   Představenstvo společnosti REDSTONE CAPITAL, SE IČO: 24248550, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 725 („Společnost“)   tímto svolává   řádnou...

—————

05.06.2014 10:00

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU REDSTONE ADVISORY, a.s.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU   Představenstvo společnosti REDSTONE ADVISORY, a.s. IČO: 24734802 se sídlem Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 16479 („Společnost“)   tímto svolává   řádnou...

—————

03.03.2014 17:00

Pozvánka na řádnou valnou hromadu spol. Tarini a.s.

  POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Tarini a.s., se sídlem náměstí Přátelství 1518/3, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 24206172, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17832 („Společnost“) tímto svolává řádnou valnou hromadu...

—————

22.07.2013 13:00

Oznámení o konání valné hromady společnosti REDSTONE ADVISORY, a.s.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY   Představenstvo společnosti   REDSTONE ADVISORY, a.s.   IČO: 247 34 802, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka...

—————

22.07.2013 10:00

Oznámení o konání valné hromady společnosti REDSTONE CAPITAL, SE

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY   Představenstvo společnosti   REDSTONE CAPITAL, SE   IČO: 242 48 550, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka...

—————

22.03.2013 16:59

Pozor na změny v DPH 2013!

     MEMORANDUM K ZÁKONU O DPH VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM KE DNI 1.1.2013 Dovolujeme si Vás tímto upozornit a informovat o zákoně č. 502/2012 Sb., kterým se k 1.ledna 2013 mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Tento novelizující předpis,...

—————

22.03.2013 10:00

Oznámení o konání valné hromady

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY   Představenstvo společnosti Stanstead Investments, a.s. IČO: 24279269, se sídlem Hostivařská 210/29, 10200 Praha 10 - Hostivař,   svolává   řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 22. 03. 2013 od 10:00 hod. v sídle...

—————