Oznámení o konání valné hromady

22.03.2013 10:00

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

 

Představenstvo společnosti

Stanstead Investments, a.s.

IČO: 24279269,

se sídlem Hostivařská 210/29, 10200 Praha 10 - Hostivař,

 

svolává

 

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 22. 03. 2013 od 10:00 hod. v sídle Společnosti

 

 

Pořad jednání valné hromady:

 

1.     Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady

2.     Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2012

3.     Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012

4.     Schválení roční účetní závěrky za rok 2012 a výroční zprávy:

V roce 2012 Společnost nevyvíjela žádnou činnost a není vykazován žádný zisk

 

5.     Závěr

 

Účetní závěrka za rok 2012 je pro akcionáře společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a to vždy v pracovní dny od 10.00 hod. do 12.00 hod.

 

V Praze dne 16. 02. 2013

 

 

Stanstead Investments, a.s.

Ing. Otakar Klugar, v.r.

člen představenstva

 

Na www.hbcorp.cz uveřejněno 16.2.2013.

—————

Zpět