Poskytování sídla

Poskytování sídla na adrese Ovocný trh 2/580, Praha 1, bylo od 30.8.2015 ukončeno z důvodu přestěhování společnosti.

Alternativně můžeme nabídnout zajištění sídla na adrese 

 


Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

 

Veškeré smluvní vztahy při prodeji ready-made společností a při poskytování služeb se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami společnosti HRUBÝ & BUCHVALDEK Corporate Solutions s.r.o. platnými v době prodeje společností či poskytnutí služeb.