Ready-made akciové společnosti

Akciová společnost je nejvyšším typem společnosti, tzv. čistě kapitálovou společností. Minimální základní kapitál činí 2.000.000,- Kč, který je u našich a.s. rozdělen na 100 listinných akcií na doručitele o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč.

V případě, že má akciová společnost jediného  akcionáře, je povinností společnosti takového akcionáře nechat zapsat do obchodního rejstříku. V případě více akcionářů se akcionáři do obchodního rejstříku nezapisují. Proto se často o a.s. hovoří o tzv. anonymních společnostech. Valné hromady se může účastnit akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů vedeném statutárním orgánem společnosti.

 

Veškeré smluvní vztahy při prodeji ready-made společností a při poskytování služeb se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami společnosti HRUBÝ & BUCHVALDEK Corporate Solutions s.r.o. platnými v době prodeje společností či poskytnutí služeb.


Ceník

Akciová společnost Cena
(vč. DPH
)
Ready-made a.s. 80.000,- Kč
Změna obchodní firmy (názvu) v ceně *)
Změna sídla v rámci Prahy v ceně
Změna sídla mimo Prahu v ceně *)
Změna člena představenstva v ceně
Změna počtu členů představenstva v ceně *)
Změna předmětu podnikání v ceně *)
Změna stanov v ceně *)
Registrace na živnostenském úřadě (volná živnost) v ceně
Registrace k DPH v ceně
Vytištění akcií (hromadných listin) do 10 kusů     v ceně
Nadstandardní služby  (Cena bez DPH) 
Vytištění akcií (hromadných listin) nad 10 kusů 1.000,- Kč
   


 


Podmínky

*) za předpokladu, že se tyto změny budou dělat jedním notářským zápisem

 

Cena za převod společnosti je splatná předem v hotovosti nebo převodem na účet.