Statutory Compliance

Obchodní zákoník předepisuje společnostem různé povinnosti, např. konat valnou hromadu, schválit účetní závěrku, založit do obchodního rejstříku závěrku a zprávu o propojených osobách, atp. To vše za Vás budeme hlídat a organizovat a Vy se můžete věnovat podnikání.

Máte-li zájem, zajistíme Vám též vedení účetnictví a daňové poradenství prostřednictvím našich partnerů přesně na míru Vašim potřebám.

 

Ceník

 

Služba Cena (bez DPH)
Registrace k daním (za každou samostatnou registraci) 1.000,- Kč/reg.
Publikace závěrek ve sbírce listin 2.000,- Kč/rok
Organizace valné hromady s.r.o. (vč. místa konání) *) 6.000,- Kč/VH
Organizace valné hromady a.s. (vč. místa konání) *) 7.500,- Kč/VH
Hlídání zákonných povinností **) 5.000,- Kč/rok 

 

*) Ceny zahrnují i vedlejší náklady (kolky, inzerce, apod.). Ceny nezahrnují notářské poplatky, je-li třeba notářský zápis.

 

**) Hlídáním zákonných povinností se rozumí: každoroční kontrola splnění povinností vůči sbírce listin v obchodním rejstříku a případný návrh na doplnění, sledování funkčního období u orgánů akciové společnosti a upozornění před uplynutím, připomenutí podání daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob, konání řádné valné hromady, a popř. dalších zákonných povinností obchodních společností zejména vůči obchodnímu rejstříku

 

Veškeré smluvní vztahy při prodeji ready-made společností a při poskytování služeb se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami společnosti HRUBÝ & BUCHVALDEK Corporate Solutions s.r.o. platnými v době prodeje společností či poskytnutí služeb.