Zakládání společností  

Nespěcháte? Ve spolupráci s advokátní kanceláří HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s. Vám zajistíme založení s.r.o. nebo a.s. na míru Vašim potřebám a levněji, než koupě ready-made společnosti. Získáte tak společnost, kde v její historii budete jen Vy. Oproti koupi ready-made s.r.o. si však budete muset připravit příslušnou částku základního kapitálu ke složení do banky před zápisem do obchodního rejstříku a uhradit náklady spojené se založením. 

 

Společnost Poplatek Náklady* Celkem
A.S. 15.000,- Kč 30.000,- Kč 45.000,- Kč
S.R.O. 10.000,- Kč 12.000,- Kč 22.500,- Kč
S.R.O. (100 €) 9.500,- Kč 5.300,- Kč 14.800,- Kč

 

Veškeré smluvní vztahy při prodeji ready-made společností a při poskytování služeb se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami společnosti HRUBÝ & BUCHVALDEK Corporate Solutions s.r.o. platnými v době prodeje společností či poskytnutí služeb.  

 

*) Náklady zahrnují první notářský zápis, soudní poplatky, živnostenský list (volná živnost) a náklady na ověřování listin. Náklady nezahrnují registraci vázané živnosti/koncese, DPH, překlady.