Oznámení o konání valné hromady

Na této stránce naleznete oznámení (pozvánky) na valné hromady akciových společností, které ve svých stanovách stanovují způsob publikace pozvánky na valnou hromadu na stránkách www.hbcorp.cz. Primárně se jedná o společnosti zakládané HRUBÝ & BUCHVALDEK Corporate Solutions, s.r.o. Máte-li zájem o tuto službu i mimo tento rámce. Kontaktujte nás.


Pozvánky na valné hromady

21.12.2015 13:00

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti BEIRA SE

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti BEIRA SE IČO: 29411165, se sídlem Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 983 („Společnost“) tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 21.12.2015 od 13:00, v sídle notářské kanceláře Mgr. Sylvy Kotrbové, Praha 1, Politických vězňů 1511/5 („valná hromada“). Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, kdy...

—————

02.03.2015 14:00

Pozvánka na řádnou valnou hromadu - Stanstead Investments, a.s.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU   Představenstvo společnosti Stanstead Investments, a.s. IČO: 24279269 se sídlem Hostivařská 210/29, 10200 Praha 10 - Hostivař, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18100 („Společnost“)   tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 02. 03. 2015 od 14.00 hod., v sídle notářské kanceláře JUDr. Jiřího Svobody, notáře se sídlem Praha 1, Dlouhá 16, 4. patro („valná...

—————

20.06.2014 10:00

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU   Představenstvo společnosti Stanstead Investments, a.s. IČO: 24279269 se sídlem Hostivařská 210/29, 10200 Praha 10 - Hostivař, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18100 („Společnost“)   tímto svolává   řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 20. 06. 2014 od 10.00 hod., v sídle Společnosti („valná hromada“).   Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, kdy se valná hromada...

—————

05.06.2014 10:30

Pozvánka na řádnou valnou hromadu REDSTONE CAPITAL, SE

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU   Představenstvo společnosti REDSTONE CAPITAL, SE IČO: 24248550, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 725 („Společnost“)   tímto svolává   řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 05. 06. 2014 od 10.30 hod., v sídle notářské kanceláře JUDr. Jiřího Svobody, Praha 1, Dlouhá 16, 4. patro („valná hromada“).   Rozhodným...

—————

05.06.2014 10:00

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU REDSTONE ADVISORY, a.s.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU   Představenstvo společnosti REDSTONE ADVISORY, a.s. IČO: 24734802 se sídlem Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 16479 („Společnost“)   tímto svolává   řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 05. 06. 2014 od 10.00 hod., v sídle notářské kanceláře JUDr. Jiřího Svobody, Praha 1, Dlouhá 16, 4. patro („valná hromada“).   Rozhodným...

—————

03.03.2014 17:00

Pozvánka na řádnou valnou hromadu spol. Tarini a.s.

  POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Tarini a.s., se sídlem náměstí Přátelství 1518/3, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 24206172, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17832 („Společnost“) tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 3.3.2014 od 17:00 hod., v prostorách společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha...

—————

22.07.2013 13:00

Oznámení o konání valné hromady společnosti REDSTONE ADVISORY, a.s.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY   Představenstvo společnosti   REDSTONE ADVISORY, a.s.   IČO: 247 34 802, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16479,   svolává   řádnou valnou hromadu akcionářů,  která se bude konat v pondělí  22.7.2013 od 13.00 hod. v prostorách sídla společnosti na adrese Ovocný trh 2/580, Praha 1, PSČ: 110...

—————

22.07.2013 10:00

Oznámení o konání valné hromady společnosti REDSTONE CAPITAL, SE

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY   Představenstvo společnosti   REDSTONE CAPITAL, SE   IČO: 242 48 550, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 725,   svolává   řádnou valnou hromadu akcionářů,  která se bude konat v pondělí 22.7.2013  od 10.00 hod. v prostorách sídla společnosti na adrese Ovocný trh 2/580, Praha 1, PSČ: 110 00, 2....

—————

22.03.2013 10:00

Oznámení o konání valné hromady

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY   Představenstvo společnosti Stanstead Investments, a.s. IČO: 24279269, se sídlem Hostivařská 210/29, 10200 Praha 10 - Hostivař,   svolává   řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 22. 03. 2013 od 10:00 hod. v sídle Společnosti     Pořad jednání valné hromady:   1.     Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady 2.     Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti...

—————

22.06.2012 17:00

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti REDSTONE ADVISORY, a.s. na 7.8.2012

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti REDSTONE ADVISORY, a.s. Představenstvo společnosti REDSTONE ADVISORY, a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 580/2, PSČ 110 00, IČ: 24734802, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16479 (dále jen „Společnost“), svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 7.8.2012 od 10:00 v sídle Společnosti. Představenstvo Společnosti tímto zve akcionáře Společnosti k účasti na řádné...

—————

—————